Gucci HorseMit Nail Medium Boston

March 12, 2023 By lgrqq 0

Túi Gucci Boston được xem là một trong những chiếc túi nổi tiếng từ Nhà Gucci. Trong khi Gucci đã mất một số yếu tố WOW gần đây, nhưng vẫn có những người theo dõi trung thành của thương hiệu và túi Boston vẫn ở vị trí hàng đầu. Với hình dạng quen thuộc, có một chiếc túi quen thuộc, chiếc móng tay Gucci Horsebit Medium Boston, thêm một liên lạc nhân quả mới với các chi tiết da trắng và móng tay sang trọng. Có một cảm giác rất cưỡi ngựa cho chiếc túi, cung cấp chi tiết ngựa đặc trưng của Gucci ở phía trước và da kéo ở hai bên. Chiếc túi này hấp dẫn và chuộc lại một chút về những gì Gucci đã mất. Các phép đo là 10 1/4 H x 17 7/10 W x 5 1/2 d. Đặt hàng trước thông qua SAKS với giá $ 1,795.