Month: September 2022

Jimmy Choo Leather Tote

September 30, 2022 By lgrqq 0

Tôi chưa bao giờ nhận ra mình yêu những chiếc túi màu xanh đến mức nào cho đến gần đây. Tôi phải thừa nhận lần đầu tiên tôi thực sự yêu một chiếc túi màu xanh là trên Paddington xinh đẹp, nhưng gần đây tôi…