Fendi Doctor Bag

November 5, 2022 By lgrqq 0

Chúng tôi bước tiếp với một số điều tốt đẹp, độc quyền. Túi bác sĩ Fendi này trong da Gator quý giá có vẻ tương tự như tài sản cho thuê đã nói ở trên, nhưng thiếu chi tiết vành đai. Chiếc túi này đặc biệt thú vị, bởi vì chỉ có một trong những chiếc có sẵn ở Mỹ. Thật là một người lập dị, tôi chắc chắn con số này có thể tìm thấy cả một loạt các cánh tay được mang theo.