Cái túi cuối cùng bạn đã mua gì?

January 28, 2023 By lgrqq 0

Tôi đã nói chuyện với tất cả các bạn về việc mua chiếc túi tiếp theo của tôi, một chiếc túi Fendi, tuần trước. Tôi vẫn đang quay trở lại cũng như cố gắng tìm ra chính xác chiếc túi mà tôi muốn cũng như tôi tin vào nó rất nhiều, tôi đã bắt đầu tin rằng có lẽ tôi không muốn có một chiếc túi Fendi. Tôi có thể nói với bản thân mình cũng như bất kỳ loại mua nào gần đây, đã đi là những ngày mua túi cho tôi có vẻ như (ok đó là một lời nói dối, tôi đã mua karlito vì vậy tôi có thể đưa anh ấy đi xem hình ảnh Karlito! ).

Tôi có những cuộc thảo luận về ví tuyệt vời cũng như nhận được một số thông tin tốt nhất từ tất cả các bạn, vì vậy tôi muốn nghe những gì mà chiếc túi cuối cùng bạn đã mua cũng như bạn có hài lòng với việc mua hàng của mình không? Ngoài ra, hãy chia sẻ một bức ảnh về túi mới của bạn trong bình luận bên dưới, bạn có thể kết nối một hình ảnh, để tất cả chúng ta có thể nhìn thấy chúng!