Nhìn đầu tiên: Blake Vibrant cho Chanel

June 9, 2023 By lgrqq 0

Blake sôi động là thỏa thuận với chiến dịch tiếp thị của Chanel, cho túi xách Mademoiselle mới của họ. Thành thật mà nói, ngôi sao của người phụ nữ tin đồn cũng như bom tóc vàng chân dài là một hình dạng tốt nhất để trở thành một đại sứ cho thương hiệu.

Chúng tôi hy vọng rất nhiều hình ảnh từ chiến dịch quảng cáo sẽ đạt được trong tuần này cũng như chúng tôi chắc chắn sẽ cập nhật cho bạn. Bạn tin gì về Blake sôi động cho Chanel?